Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Sini Hukkanen

Y-tunnus: 3290938-2

Osoite: Valkeisenkatu 12 B 17

Postinumero: 70600

Postitoimipaikka: Kuopio

Puhelinnumero: +358505911109

Sähköpostiosoite: sini@sinisoundi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Musiikkiterapia Sinisoundi

Nimi: Sini Hukkanen

Osoite: Valkeisenkatu 12 B 17

Postinumero: 70600

Postitoimipaikka: Kuopio

Puhelinnumero: +358505911109

Sähköposti: sini@sinisoundi.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Musiikkiterapia Sinisoundi

Nimi: Sini Hukkanen

Osoite: Valkeisenkatu 12 B 17

Postinumero: 70600

Postitoimipaikka: Kuopio

Puhelinnumero: +358505911109

Sähköposti: sini@sinisoundi.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

Asiakastietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen Musiikkiterapia Sinisoundi ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde, joka perustuu asiakastietolomakkeeseen sisältäen asiakkaan suostumuksen tietojen käsittelystä. Asiakastiedoista koostuvan rekisterin avulla ylläpidetään asiakastietojärjestelmää ja mahdollistetaan yhteydenpito asiakkaisiin. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen tai henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön rekisteröityessään sen asiakkaaksi, täyttäessään perustietolomakkeen.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Teeman 

Neve tarjoaa WordPress

Käytämme sivuillamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Hyväksyn