Musiikkiterapia

Mitä on musiikkiterapia?

Meillä ihmisillä on tarve olle yhteydessä luovuuteemme. Luovuus voi ilmetä esimerkiksi lauluina, kirjoituksina, kuvina, liikkeinä, musiikkina. Luovuus on oman olemassa olon näkyväksi tekemistä. Musiikkiterapiaistunto on luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikki terapian välineenä on keskeinen ajatus tai teema musiikkiterapiassa. Tarkoitus ei ole olla hyvä soittaja tai laulaja, vaan musiikkiterapian tarkoitus on olla jotain syvempää, herkempää ja ihmisen ainutlaatuiseen olemassaoloon liittyvää.  Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, omien tunteiden sanoittaminen esimerkiksi tekstinä tai runoina, musiikin maalaaminen kuvina ja fysioakustinen hoito. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille.

Musiikkiterapia perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Musiikkiterapiassa musiikin eri elementtejä – melodia, harmonia, rytmi, ääni, dynamiikka – käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Kelan palveluntuottajana Musiikkiterapia Sinisoundi tarjoaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-25 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Tällaisen terapian aloittamiseen tarvitaan lääkärin lähete.

Musiikkiterapia Sinisoundiin voi tulla yksityisesti itsemaksavana asiakkaana iästä riippumatta.

Mitä on kuntoutuspsykoterapia >>>


Näiden sivujen määritelmät musiikkiterapiasta löytyvät Suomen musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta >>>